22 lipca Sejm przyjął ustawę zmieniającą przepisy o ustawy zatrudnieniu socjalnym. Przyjęta nowelizacja rozszerzy katalog podmiotów uprawnionych do tworzenia centrów integracji społecznej (CIS) oraz dostosuje zasady funkcjonowania tych jednostek do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.