Zgodnie z projektem będą nimi aglomeracje: stołeczna, śląska, łódzka, krakowska, poznańska, wrocławska oraz Trójmiasto, Bydgoszcz z Toruniem, Szczecin, Białystok, Lublin i Rzeszów. Celem jest umożliwienie dużym obszarom miejskim lepszego rozwoju i sprawniejszego zarządzania. Chodzi m.in. o planowanie strategiczne dla danego obszaru, transport publiczny, komunikację oraz ochronę środowiska.

Jak oceniono w apelu zarządu, włączenie Kielc do systemu metropolii „stanowić będzie urzeczywistnienie zasady równoważonego rozwoju kraju i decentralizacji zarządzania, przyjmowanej we wszystkich krajowych dokumentach programowych”.
W odczuciu zarządu województwa obecny kształt ustawy nie gwarantuje równomiernego rozwoju naszego kraju – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas (PSL).

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba zgłosiła propozycję poprawki do projektu; jej zdaniem w ustawie należy ująć albo siedem metropolii o znaczeniu europejskim i krajowym, albo 16 metropolii pokrywających się z podziałem terytorialnym kraju.