Audytorzy wskazują przede wszystkim brak specjalistycznej wiedzy o audycie, niezrozumienie roli, jaką ma spełniać, a także brak przekonania, że audyt wniesie coś nowego, wskaże problem, który nie jest znany kierownikowi.