Przykładowymi trudnościami z jakimi muszą borykać się urzędnicy to np. określenie składu rodziny i dochodów wnuczka starającego się o świadczenie na niepełnosprawną babcię. Kłopot może pojawić się przy wyliczeniu jego dochodu, zarówno gdy mieszka on z rodzicami lub z babcią. Jeśli wnuczek mieszka z rodzicami, to nie wiadomo, czy przy określaniu dochodu brać pod uwagę dochód jego taty, mamy i rodzeństwa.

Od 31 lipca 2008 r. o świadczenie pielęgnacyjne poza rodzicami lub opiekunem faktycznym mogą ubiegać się inni członkowie rodziny (także zastępczej), na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenie przysługuje z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą dorosłą. Inni członkowie rodziny (również zastępczej) mogli domagać się także zaległych świadczeń pielęgnacyjnych, jeśli ośrodki pomocy społecznej lub urzędy miejskie odmówiły im ich przyznania przed 31 lipca 2008 roku – podaje „Gazeta Prawna”.