Głównym celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu (macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego) przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci. Łączny wymiar tych urlopów będzie wynosił 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten będzie wynosił od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

 

Ustawa wprowadza także inny niż dotychczas wymiar urlopu macierzyńskiego,  jaki można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu (do 6 tygodni).

 

Ustawodawca proponuje również rozwiązania prawne, które – w większym niż dotychczas stopniu – umożliwią rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także dzielenie się nowym uprawnieniem, tj. urlopem rodzicielskim.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 17 czerwca 2013, z wyjątkiem art. 34 ust. 2–5 ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 


 

Zapraszamy do udziału w warsztatach Kadry Administracji – URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I WYCHOWAWCZE PO ZMIANACH W 2013 ROKU 24.06.2013 Warszawa >>więcej informacji<<