Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej.

„Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku” – mówi Grzegorz Sokulski, Prezes Progress Group, organizatora spotkania.  „Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię zaprosiliśmy ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia” – dodaje.

Celem Konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu:

  • nowelizacji Prawa energetycznego w kontekście wsparcia kogeneracji,
  • budowy nowych bloków – przykłady, założenia techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem OZE,
  • przyłączenia mikroinstalacji w świetle przepisów małego trójpaku,
  • systemów wsparcia dla kogeneracji,
  • dofinansowania inwestycji kogeneracyjnych,
  • instalacji kogeneracyjnych – przykłady realizacji,
  • poligeneracji,
  • audytu jednostek kogeneracji.

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.
 

Patronat Medialny tradycyjnie sprawują czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji Konferencji można uzyskać na stronie www.progressgroup.pl