Projekt w tej sprawie przekazano właśnie do uzgodnień międzyresortowych.