Nabór na stanowiska dyrektorów oraz głównych doradców prowadzą poniższe Dyrekcje Generalne:

1. ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (2 stanowiska dyrektorów w Dyrekcji „Imigracja i Azyl” oraz „Obywatelstwo i Prawa podstawowe”)
2. ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (1 stanowisko dyrektora w Dyrekcji „Polityka regulacyjna”)
3. ds. Energii i Transportu (1 stanowisko dyrektora w Dyrekcji „Bezpieczeństwo w dziedzinie energii jądrowej” oraz 1 stanowisko głównego doradcy)
4. ds. Rozszerzenia (1 stanowisko głównego doradcy)
5. ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (1 stanowisko głównego doradcy)
6. ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (1 stanowisko głównego doradcy)
7. oraz w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (1 stanowisko głównego doradcy)

Wyżej zamieszczone ogłoszenia o naborach są skierowane do obywateli nowych państw członkowskich (UE – 12).

Termin składania aplikacji został wyznacza się na dzień 19. 09. 2008 roku.

Szczegółowe informacje w zakresie naboru na powyższe stanowiska dostępne są na
www.ukie.gov.pl
w zakładce „Zatrudnienie w instytucjach UE.” oraz
TUTAJ>>>