Przedstawienie propozycji nowego pakietu legislacyjnego rozpoczęło formalne negocjacje nad przyszłością polityki spójności w Radzie Unii Europejskiej. Projekty te zawierają propozycje dotyczące kierunków inwestycji na rzecz rozwoju i wzrostu Unii Europejskiej, realizowanych w ramach polityki spójności, a także mechanizmy koordynacji polityki spójności z innymi politykami UE.

 Unia Europejska potrzebuje zreformowanej polityki spójności, realizującej cele Strategii Europa 2020. Polska prezydencja promuje ją jako instrument przyczyniający się do zwiększania potencjału rozwojowego i konkurencyjności wszystkich regionów Europy.

Jednym ze strategicznych celów polskiej prezydencji w obszarze polityki spójności jest zapewnienie sprawnego przebiegu negocjacji pakietu rozporządzeń na nowy okres programowania oraz doprowadzenie do możliwie najdalszego konsensusu w wybranych obszarach.