Projekt budżetu na 2007 rok zakłada 226,8 mld zł dochodów, przy wydatkach 256,8 mld zł i deficycie 30 mld zł.

Komisja poparła poprawkę PiS i Samoobrony, zakładającą zwiększenie o 350 mln zł dochodów z dywidendy i przeznaczenie tej kwoty na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu zaplanowano, że dochody budżetowe z dywidendy wyniosą 4 mld zł. Przewodnicząca komisji Aleksandra Natalli-Świat (PiS) poinformowała, że poprawka ma akceptację Ministerstwa Skarbu.

Dochody budżetu z podatku od gier miałyby być o blisko 17 mln zł większe, niż założone w projekcie 922 mln zł – wynika z popartych w środę poprawek. Posłowie chcą przeznaczyć te środki na służbę zdrowia, m.in. 11 mln zł na wynagrodzenia w regionalnych centrach krwiodawstwa.

Przeciw zwiększaniu planowanych wpływów z podatku od gier protestowała podczas obrad komisji wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. Jednak ich autorzy argumentowali, że dochody te są niedoszacowane.

Komisja opowiedziała się też za zmniejszeniem kosztów obsługi zadłużenia krajowego o 558 mln zł i przeznaczeniem ich na dotacje dla Agencji Rynku Rolnego (ARR). Wiceminister Suchocka-Roguska poinformowała, że ARR spłaci w ten sposób długi wobec Skarbu Państwa. O 140 mln zł mają też być większe dochody z różnych rozliczeń budżetu. Kwota ta trafi do ARR na spłatę odsetek.

Szkoły podstawowe i gimnazja miałyby dostać dodatkowo 200 mln zł na stypendia dla uczniów. Posłowie poparli poprawkę Jana Łopaty (PSL), wbrew woli rządu, który zakwestionował wskazane w niej źródła finansowania.

Środki na stypendia mają być zabrane Kancelarii Prezydenta (6 mln zł), Kancelarii Premiera (11 mln zł), Instytutowi Pamięci Narodowej (18 mln zł), Kancelarii Senatu (2,3 mln zł) oraz Najwyższej Izbie Kontroli (6,2 mln zł) i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (6,5 mln zł). O 150 mln zł miałyby być zmniejszone środki na obsługę zadłużenia zagranicznego.

Część swoich propozycji wycofała na początku obrad komisji Samoobrona. Renata Rochnowska (Samoobrona) powiedziała, że decyzja ta zapadła po konsultacjach w ramach koalicji. Jej klub chce zgłosić te wnioski ponownie, ale ze wskazaniem innych źródeł ich sfinansowania.

W jednej z poprawek Samoobrona chciała zmniejszyć o 500 mln zł wydatki na sądy powszechne oraz o 200 mln zł środki na obsługę długu krajowego. Wygospodarowane w ten sposób 700 mln zł miało być przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego (400 mln zł), dopłaty do urządzeń melioracyjnych (100 mln zł) oraz dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt (200 mln zł). Wycofano też poprawkę, zakładającą zabranie 440 mln zł z obrony narodowej i przeznaczenie na waloryzację rent i emerytur.

Komisja Finansów Publicznych przerwała prace do czwartku do godz. 9. Prezydium komisji zawiesiło obrady po tym, jak wiceminister Suchocka-Roguska w ogłoszonej wcześniej przerwie obiadowej upadła na sejmowym korytarzu. Wiceminister pojechała do szpitala z podejrzeniem złamania ręki. W czwartek mają być opiniowane kolejne poprawki, dotyczące przesunięcia wydatków na poszczególne cele.