Nowe rozporządzenie powtarza wiele rozwiązań z obecnie obowiązujących przepisów. Dla większości stanowisk identyczne pozostaną m.in. minimalne stawki płacy zasadniczej. Nowością jest zniesienie górnej granicy płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i możliwość swobodnego kształtowania wynagrodzeń.

Pracodawca będzie miał również możliwość określenia w przypadku jakich stanowisk pracownikom należy się dodatek funkcyjny.

Z rozporządzenia zniknął zapis regulujący zasady przyznawania dodatku specjalnego. Zgodnie z zapisem ustawowym taki dodatek będzie przysługiwał wyłącznie w przypadku dodania nowych obowiązków.

Kancelaria Premiera zrezygnowała także ze skomplikowanego systemu kształtowania wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Dla tej grupy została stworzona, analogicznie jak dla urzędów, oddzielna tabela z wykazem stanowisk i określanymi kwotowo minimalnymi stawkami wynagrodzeń.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, nowe rozporządzenie ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2009 roku. Dotrzymanie terminu jest uzależnione od tego, kiedy projekt zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów.