Jak informuje Serwis Samorządowy PAP ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie została przyjęta przez parlament w styczniu. Przepis art. 39 ustawy stanowił, że wejdzie ona w życie – za wyjątkiem kilku rozwiązań – w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Jeden z artykułów został jednak uznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za niezgodny z ustawą zasadniczą i sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który zajął się zastrzeżeniami głowy państwa dopiero 13 maja. Wejście w życie nowych przepisów zostało więc odroczone.

Nowelizacja przygotowana w MSWiA zakłada, że w przepisach, w których wskazano datę dzienną 1 kwietnia 2009 r., nastąpi zmiana na „termin wejścia w życie ustawy”. Jednocześnie projekt zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na 45 dni od dnia jej ogłoszenia.