Minister Witold Drożdż w swoim wystąpieniu przedstawił projekt wspólnych działań rządu i samorządów w projekcie budowy ogólnopolskiego systemu cyfrowego systemu łączności radiowej dla podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, który ma być jednolitą, ogólnokrajową platformą radiokomunikacyjną gwarantującą pełne współdziałanie wszystkich jego użytkowników, przy zachowaniu autonomii ich funkcjonowania w ramach wydzielonych sieci łączności (VPN).

Projektowany system radiokomunikacyjny jest w pełni nowoczesnym i bezpiecznym rozwiązaniem, opartym o cyfrową transmisję danych, gwarantującym wysoki poziom niezawodności i odporności na uszkodzenia. Zaimplementowane mechanizmy umożliwią zachowanie komunikacji abonentów w trakcie ich bieżącej pracy oraz sytuacji kryzysowych.

Ze względu na szereg zagadnień związanych z realizacją projektu m. in.: aspekty organizacyjne, techniczne i finansowe, budowa ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego jest przedsięwzięciem, którego realizacja nie może odbyć się bez wsparcia samorządów.