Tolerancja to dziś za mało. Warunkiem prawdziwego dialogu między różnymi kulturami jest otwartość, zaangażowanie, ciekawość i wiedza. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami – przekonuje młodych Róża Thun, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – ten konkurs wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, a udział w rozmaitych unijnych projektach pozwala pogłębiać wiedzę o innych ludziach.

Konkurs ma upowszechniać wiedzę o korzystnych zmianach zachodzących dzięki wsparciu z UE. Ma także zachęcić członków lokalnych społeczności do zainteresowania możliwościami finansowania różnych projektów ze środków UE i w ten sposób poszerzyć grupę potencjalnych beneficjentów unijnej pomocy.

Co należy zrobić?
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę, pokazującą, w jaki sposób unijne wsparcie pozwoliło im lepiej poznać i zrozumieć inne kultury, obyczaje lub religie, oraz w jaki sposób wiedza ta wpłynęła na ich postawę wobec osób reprezentujących odmienną kulturę, tradycję, czy narodowość.

Praca może mieć formę pisemną (esej, wywiad, reportaż), prezentacji multimedialnej bądź fotoreportażu. Prace można nadsyłać do 31 października 2008r.

Kto może wziąć udział?
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Prace muszą być przygotowane przez trzyosobowe zespoły. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe (12–15 lat i 16–18 lat).

Zwycięzca i nagrody
Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury, którego skład zostanie ogłoszony 31 października na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska . Lista laureatów zostanie ogłoszona 28 listopada.

Na zdobywców pierwszego miejsca w obu kategoriach wiekowych czeka wycieczka do Brukseli, połączona ze zwiedzaniem instytucji unijnych. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne.

Kontekst
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku i nosiła tytuł „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?” Zadaniem uczestników było opisanie zmian, jakie nastąpiły w ich otoczeniu, życiu ich bliskich i kolegów dzięki wsparciu z UE. Na konkurs nadesłano ponad 400 prac. W ceremonii rozdania nagród, 8 grudnia 2007r. wzięła udział komisarz ds. rozwoju regionalnego Danuta Hübner.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć TUTAJ >>>