15 lutego 2011 r. ruszyła XII edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w XII edycji konkursu wszystkie firmy dostrzegające wagę zasobów ludzkich. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – organizator Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi od lat promuje firmy dążące do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz udoskonalania strategii zarządzania nim. Narodowy Bank Polski wspiera Konkurs od jego pierwszej edycji.

Celem Konkursu jest badanie kondycji zzl w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku i upowszechnianie wiedzy o ich największych osiągnięciach w dziedzinie zzl. Procedura Konkursu jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie firmy dokonują samooceny wypełniając specjalnie skonstruowaną ankietę. Ankieta podzielona jest na następujące działy problemowe:

1. Świadomość strategiczna

2. Procedury i narzędzia zzl

3. Środowisko pracy (warunki i stosunki pracy)

4. Efekty

5. Największe osiągnięcie w dziedzinie zzl w roku 2011

W drugim etapie postępowania konkursowego przeprowadzany jest przez niezależnych ekspertów audyt firmy. Na podstawie informacji uzyskanych w obu etapach postępowania konkursowego Kapituła Nagrody Konkursu wyłania spośród firm biorących w nim udział Laureatów.

W skład Kapituły wchodzą m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Każdą edycję Konkursu zamyka uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień oraz publikacje raportu "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kreowanie nowoczesności" i opracowań zawierających opisy najlepszych praktyk zzl stosowanych przez nagrodzone firmy.

Zdobywcami tytułu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz złotej statuetki Lidera są: PTK Centertel Sp. z o.o. (I edycja Konkursu – 2000 r.), BRE Bank (II edycja – 2001 r.), PTC Era Sp. z o.o. (III edycja – 2002 r.), ComputerLand S.A. (IV edycja – 2003 r., V edycja – 2004 r. oraz VI edycja – 2005 r.), Sonion Polska Sp. z o.o. (VII edycja – 2006 r.), Michelin Polska S.A. (VIII edycja – 2007 r. oraz IX edycji – 2008 r.), TP SA (X edycja – 2009 r.), Grupa LOTOS S.A (XI edycja).

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi