Jak podaje „Gazeta Prawna”, samorządy mogły ubiegać się o te pieniądze w dwóch konkursach: na drogi istotne dla całego regionu oraz na pozostałe trasy. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie uda się rozdzielić pieniędzy. Na skutek nieprawidłowości zarząd województwa najpierw cofnął siedem decyzji o przyznaniu wsparcia, a następnie anulował drugi konkurs.

Kontrola procedury oceny wykazała uchybienia, których skutkiem mogłaby być konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Komisji Europejskiej. Dlatego zarząd województwa zdecydował się na unieważnienie swoich decyzji.

W drugim konkursie decyzja o unieważnieniu była spowodowana zmianą strategii dystrybucji środków z UE na drogi. Region chce powtórzyć konkursy, by wszyscy mieli szansę wziąć z nich udział.