Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć realizowanych ze środków ZPORR, przyczyniających się w sposób szczególny do rozwoju społeczno-gospodarczego, promocji przedsiębiorczości, a także do zaspakajania potrzeb społeczności lokalnych Opolszczyzny.

Kapituła konkursu zamierza uhonorować wysiłki oraz zaangażowanie Beneficjentów końcowych projektów, a zwłaszcza tych, którzy zrealizowali swoje projekty z dużą efektywnością. Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do wszystkich beneficjentów końcowych projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa opolskiego w ramach I i III Priorytetu ZPORR, którzy z powodzeniem zakończyli realizację projektów.

Nagrody oraz wyróżnienia w konkursie „Opolskie Euro” przyznawane będą w czterech kategoriach:
1. Rozwój regionalny
2. Przedsiębiorczość
3. Rozwój lokalny
4. Nagroda mieszkańców Opolszczyzny.

Laureaci Konkursu nabędą prawo do wykorzystania wizerunku promocyjnego „Opolskie Euro” oraz do upowszechniania informacji o wyróżnieniu ich przedsięwzięcia we wszelkich materiałach informacyjno – promocyjnych.

Zasady Konkursu oraz galeria projektów nominowanych w konkursie prezentowane są na stronie internetowej www.opolskieeuro.pl

źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl