Konkurs, pod patronatem Prezydenta RP, rokrocznie wyłania najlepsze, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gminy i miasta w Polsce. Nagroda w postaci Godła "Teraz Polska" to wyjątkowy instrument promocyjny, cieszący się wysokim prestiżem i uznaniem, stanowiący efektywne narzędzie budujące markę i prestiż jednostek samorządu lokalnego. Przedstawiciele gmin wyróżnionych w dotychczasowych edycjach Konkursu podkreślają, że Godło „Teraz Polska” jest świadectwem potwierdzającym nowoczesność gminy i jej walory oraz podkreślającym jej sprawne zarządzanie.

 

Samorządy zainteresowane uzyskaniem Godła "Teraz Polska" w najbliższej edycji Konkursu powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie Fundacji, a następnie do dnia 31. stycznia 2012r. przesłać do Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wypełniony wniosek weryfikacyjny.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie www.terazpolska.pl oraz w Fundacji pod numerami telefonów: 22 826 01 91, 22 201 26 90.

 

Serdecznie zapraszamy!