Gminy i producenci mogą zgłaszać wnioski konkursowe do 15 stycznia 2007 r. Do końca marca 2007 r. zgłoszenia będą oceniane przez ekspertów. Spośród wytypowanych przez nich nominacji kapituła konkursu wyłoni laureatów do maja przyszłego roku.

"Teraz Polska" to niekomercyjny, konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, są lub mogą stać się wzorem dla innych. Dotychczas przeprowadzono szesnaście edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4000 przedsiębiorstw, nagrodzono 325 firmy, które dzięki posługiwaniu się Polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję.