Powyższe działanie jest efektem współpracy Prezydenta RP, SGiPW oraz innych przedstawicieli środowisk samorządowych w ramach Forum Debaty Publicznej. W wyniku dyskusji ze środowiskiem samorządowym powstał projekt powyższej ustawy, który reguluje m.in. sposoby wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów samorządu, wprowadzając wysłuchanie obywatelskie, interpelację obywatelską oraz obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Akt umożliwia także tworzenie przez gminy funduszu inicjatyw lokalnych, stwarza możliwość powołania unii organów miast na prawach powiatu i sąsiadujących powiatów ziemskich oraz wprowadza mechanizmy współpracy samorządów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej.

 

 

Gościem spotkania w Poznaniu i głównym prelegentem, będzie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie do biura SGiPW karty zgłoszenia do dnia 18 kwietnia. Poniżej dostępny jest projekt dyskutowanej ustawy oraz inne dokumenty pozwalające Państwu na ocenę poszczególnych elementów proponowanego aktu, a szczegóły na temat Forum Debaty Publicznej znajdziecie Państwo na stronie www.prezydent.pl. Wszystkich zainteresowanych dyskusją na temat rozwiązania legislacyjnego, uprzejmie prosimy o uprzednie przesłanie do biura Stowarzyszenia uwag i pytań dotyczących projektu ustawy, które zostaną przedłożone Panu Ministrowi podczas spotkania.  

 

Organizatorzy spotkania bardzo liczą na Państwa udział w spotkaniu, które pozwoli na ostateczne ukształtowanie proponowanych ram prawnych oraz rozpoczęcie procesu legislacyjnego.     

Czytaj więcej …