Rządowy program wsparcia obszarów wiejskich zakłada, że w ciągu najbliższych trzech lat do 500 gmin w całej Polsce trafi 40 mln euro z pożyczki Banku Światowego. Pieniądze te mają pomóc gminom w lepszym wykorzystaniu środków unijnych. Samorządy mają poprawić zarządzanie w sferze lokalnej pomocy społecznej.

Każda gmina zakwalifikowana do udziału w programie powinna przygotować odpowiednie projekty pomocy społecznej dla kilku grup: osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi. Ich oceną zajmą się Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej działające w strukturach Urzędów Marszałkowskich. Jednak już pół roku temu Konwent Marszałków zwrócił uwagę, że w celu sprawnej obsługi programu potrzebni są nowi pracownicy.

Zdaniem marszałków, aby obsługa gmin była sprawna potrzebne jest wsparcie kadrowe w postaci odpowiednio przygotowanych pracowników adekwatnie do liczby gmin objętych wsparciem w poszczególnych województwach (w proporcji 1 pracownik na 30 gmin)”. Problem braku wykwalifikowanych pracowników dotyczy wszystkich województw, ale w szczególności tych, z których zakwalifikowano do programu dużą liczbę gmin. Do programu wytypowano 459 gmin wiejskich i 41 miejsko-wiejskich, najwięcej z Mazowsza (100), Lubelszczyzny (96) i Podkarpacia (51).

Resort pracy i polityki społecznej opublikował właśnie na swojej stronie internetowej ogłoszenie o rekrutacji konsultantów do obsługi Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Poszukiwani są m.in. koordynator Programu Integracji Społecznej, specjalista ds. zarządzania projektami, sekretarz programu, specjalista ds. komunikacji społecznej, specjalista ds. zarządzania finansowego, specjalista ds. zamówień publicznych.

Ogłoszenia o rekrutacji konsultantów znajdziesz TUTAJ

żródło: www.mps.gov.pl