Powód jest prosty. Do załatwienia większości spraw trzeba mieć tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.

Teraz wreszcie ma się to zmienić. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Zgodnie z nim obywatel będzie mógł przesyłać podania urzędowe nie tylko z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przewidziano też inne sposoby autoryzacji.

Użytkownicy będą mogli zakładać tzw. zaufane profile w systemie ePUAP i przy ich zastosowaniu korzystać z elektronicznego dostępu do administracji publicznej.