Prof. Irena Lipowicz, RPO zwróciła się do Jarosława Dudy, sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, z wnioskiem w tej sprawie. Kontrole miałyby objąć już pierwsze dni obowiązywania nowych regulacji.

 

Zdaniem RPO z punktu widzenia skuteczności ustawy o języku migowym, niezwykle istotne jest upowszechnianie informacji o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

 

Z deklaracji gmin wynika, że z zapewnieniem tłumacza języka migowego w większości nie miałyby problemu. Gorzej wygląda sprawa upowszechnienia tej informacji osobom niesłyszącym.

 

Z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę wywiązały się duże samorządy. W Grudziądzu informacja została zamieszczona na portalu miejskim i w BIPie. Umieszczono ją także w biuletynie samorządowym i rozesłano do lokalnych mediów. Niepełnosprawnych poinformowano też w Gdyni, Toruniu, Elblągu i Grudziądzu.

 

W przypadku ankietowanych przez nas gmin wiejskich i miejsko – wiejskich sytuacja wygląda gorzej. Dopiero szósty samorząd – Kleszczewo – na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat odnośnie wejścia w życie przepisów i możliwych formach zgłoszenia chęci skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Redaktorzy stron internetowych i BIP-ów pozostałych gmin byli zaskoczeni pytaniem o taką informację. O wymogu wynikającym z ustawy nie wiedzieli też tamtejsi sekretarze gminni, a także pytany o to wójt.

 

Do upowszechnienia informacji o rozwiązaniach lub usługach umożliwiających kontakt z osobami niepełnosprawnymi zobowiązuje organ administracji publicznej art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o języku migowym.

 

Przepisy obowiązują od 1 kwietnia.


 

 KURS JĘZYKA MIGOWEGO ruszyły zapisy do kolejnych grup!
>>sprawdź szczegółowe informacje<<