Po 142,5 mln euro wygospodarowano w unijnym programie „Infrastruktura i środowisko”. Najwięcej pieniędzy pochłonie budowa dróg, a także projekty wspierające kulturę. Ponadto władze województw chcą dofinansować transport zbiorowy, ochronę zdrowia i turystykę.