Likwidacja PZK to jedno z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz zmianie niektórych innych ustaw, który znajduje się w Sejmie. Rząd przewiduje, że zmiany te wejdą w życie od 2009 roku.

Ważne jest, aby został zachowany proces pozytywnej selekcji polegającej na tym, że osobom o najwyższych kompetencjach powierzane będą wysokie stanowiska – mówi Jakub Skiba, były dyrektor generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według niego przy proponowanym przez rząd naborze na stanowiska w pierwszej kolejności powinny być uwzględniane osoby, które swoje kwalifikacje mają potwierdzone zdanym egzaminem do PZK.

Jego zdaniem, utworzenie PZK było słuszne, ponieważ został wprowadzony m.in. egzamin dla osób ubiegających się o wysokie stanowiska w administracji państwowej. Nie zgadza się z tym Adam Leszkiewicz, zastępca szefa KPRM.

Przekonuje, że likwidacja PZK nie oznacza dla osób, które zdały egzamin, utraty wszystkich uprawnień. Dodaje, że przy naborze nie będą sprawdzane ich kompetencje kierownicze przez dziesięć lat.

Po likwidacji PZK dyrektorzy generalni i komórek organizacyjnych urzędów będą wybierani na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru – informuje dziennik.