Zachęcać do głosowania będą lokalne akcje profrekwencyjne, spoty z muzyką
Żywiołaka i strona internetowa www.7czerwca.org.pl. Inicjatorzy koalicji zapraszają organizacje i grupy
nieformalne z całej Polski i apelują do młodzieży o pomaganie osobom z niepełnosprawnością w
dotarciu do lokali wyborczych w dniu wyborów.

Tytuł „Pępka Europy” otrzyma ta gmina gdzie – proporcjonalnie do liczby mieszkańców – najwięcej osób zagłosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca.

Dodatkową atrakcją kampanii w Internecie jest mechanizm przesuwania wirtualnego „Pępka Europy”
po mapie Polski z podziałem na gminy. Osoby, które logując się na stronie internetowej „Pępka”
zadeklarują chęć głosowania i przynależność do konkretnej gminy, mają szansę zmienić położenie
„wirtualnego pępka wyborczego”. Wszystko po to, aby jak najlepiej promować swoją gminę.

Koalicja 7czerwca (dawniej 21października) jest kontynuacją akcji „Zmień kraj. Idź na wybory” przeprowadzonej z sukcesem przed wyborami do parlamentu RP w 2007 roku.