Cieszy mnie ta decyzja rządu – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Wpisanie projektu oznacza, że w najbliższych latach aglomeracja bydgosko-toruńska zyska 200 milionów euro na stworzenie zintegrowanego programu transportu publicznego. Wnioskodawcą projektu i jego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski, a partnerami miasta Bydgoszcz, Toruń i Solec Kujawski oraz Polskie Koleje Państwowe SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Ten projekt, jak wszystkie, podlega procedurze przygotowania, zawarcia pre–umowy, a w dalszej kolejności zawarcia umowy finansowej. Decyzja rządu zwalania Urząd Marszałkowski z obowiązku poddania projektu procedurze konkursowej.

Decyzją MRR na listę indykatywną PO Infrastruktura i Środowisko zostały też dopisane projekty infrastrukturalne aglomeracji szczecińskiej i łódzkiej.

Wpisanie projektu potwierdza zasadność przyjętych przez zarząd województwa koncepcji promocji Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego – dodaje marszałek. – Metropolia stanowi ważny element rozwoju całego województwa i ułatwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. BiT–City to największy w 10–letniej historii województwa projekt finansowany ze środków unijnych.