Poszerzenie PSSE o tereny w okolicach Barcina to efekt skutecznych zabiegów samorządu województwa. Marszałek Piotr Całbecki lobbował w tej sprawie między innymi u wiceministra gospodarki Rafała Baniaka. – Powstanie podstrefy PSSE w tej części powiatu żnińskiego jest istotne w punktu widzenia rozwoju południowo-zachodniej części naszego regionu, wpłynie też na powstanie nowych miejsc pracy w rejonie o wysokiej stopie bezrobocia. Liczymy między innymi, że w sąsiedztwie cementowni Lafarge powstanie branżowy klaster budowlany – mówił gospodarz województwa w połowie maja, kiedy wiadomo już było, że rządowa decyzja w tej sprawie jest przesądzona.

Zgodnie z obowiązującym od 20 czerwca rządowym rozporządzeniem, w podstrefie PSSE znajdzie się ponad 100 hektarów w sąsiedztwie cementowni Lafarge Cement SA, w podbarcińskich miejscowościach Wapienno, Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie. Do PSSE wejdą tereny inwestycyjne należące do spółki Lafarge (60 ha), do skarbu państwa (33,5 ha) i samorządu gminy (5 ha). Spółka zbuduje tam nową linię technologiczną do produkcji cementu, opartą o najnowsze światowe technologie w tej dziedzinie i energooszczędną. Część zużywanej przez nią energii zostanie uzyskana w procesie spalania paliw alternatywnych. Szacowana wartość inwestycji to 320-350 mln euro. Gmina posiada też portfel listów intencyjnych podpisanych z firmami, które chciałyby zainwestować w sąsiedztwie Lafarge’a.

Oprócz marszałka województwa w sobotnich uroczystościach, przy biurowcu cementowni w Bielawach wezmą udział między innymi wojewoda Rafał Bruski i prezes PSSE Teresa Kamińska. Podczas ceremonii zostanie odsłonięty wapienny obelisk z pamiątkową tablicą informacyjną.

Samorządowe władze województwa obecnej kadencji przywiązują ogromną wagę do stwarzania dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i zachęcania inwestorów do lokowania u nas przedsięwzięć. Na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego znalazło się 11 projektów, w ramach których uzbrojone zostaną tereny inwestycyjne przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, w tym m. in. w gminie Barcin (planowane dofinansowanie to 11,7 mln zł). Łączne wsparcie dla tych przedsięwzięć wyniesie 33,5 mln euro.

Podstrefa w Barcinie to niejedyny efekt zabiegów samorządowych władz województwa o powołanie oddziałów PSSE na terenie naszego regionu. Wcześniej podstrefy powstały w Świeciu, Grudziądzu i we Frydrychowie w gminnie Kowalewo Pomorskie. W tej ostatniej miejscowości już rozpoczęły się przygotowania do budowy nowych hal, w których zainstalowane zostaną linie produkcyjne Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Uruchomienie pierwszej z nich zaplanowano na jesień. Szacuje się, że cztery ostatnie podstrefy PSSE to 4 tysiące nowych miejsc pracy w naszym województwie.

Treść rozporządzenia o włączeniu do PSSE terenów w gminie Barcin dostępna jest tutaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego