Konkurs adresowany jest do gmin i powiatów, a jego uczestnikami mogą być zarówno amatorskie, jak i profesjonalne kluby, ligi oraz związki sportowe. Zgłaszać należy wszelkie projekty, imprezy, zawody, wydarzenia oraz działania, które upowszechniają wśród mieszkańców miejscowości aktywności fizycznej i sportowej oraz turystyki i rekreacji.

O nagrodę można powalczyć w czterech kategoriach. W pierwszej wybrana zostanie najlepsza sportowa gmina, najbardziej sławny sportowiec urodzony w tej gminie, najciekawsze wydarzenie sportowe oraz najlepszy działacz gminny. W drugiej grupie oceniany będzie aspekt turystyczny i rekreacyjny w pracy gmin. Trzecia grupa wyłoni liderów w inwestycjach sportowo-turystycznych, a czwarta wyłoni najlepsze firmy, agencje, wydawnictwa oraz media zajmujące się sponsoringiem i obsługą wydarzeń sportowych.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do 15 stycznia 2009 r. Rejestracja konkursowa możliwa jest jedynie za pośrednictwem strony internetowej tutaj.
Celem konkursu jest promowanie aktywnego stylu życia oraz turystyki i rekreacji. Jest to projekt cykliczny, który będzie kontynuowany w kolejnych latach. Organizatorem konkursu jest Gminess Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Więcej informacji o konkursie tutaj.