Celem konkursu jest promowanie przestrzeni architektonicznej bez barier, a także wyróżnienie inwestorów i zarządców obiektów, którzy biorą pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych.

Konkurs wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:

 • administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości
 • obiekty służące edukacji
 • opieka zdrowotna, społeczna i rehabilitacyjna
 • turystyka, sport, rekreacja, kultura, hotelarstwo, gastronomia
 • handel i usługi
 • obiekty sakralne
 • obiekty mieszkalne, wielorodzinne (kamienice, bloki, wieżowce)
 • inne obiekty.
 • Zgłoszenia w terminie od 1 lipca do 30 sierpnia mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje. Można je złożyć osobiście w Wydziale do Spraw Integracji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział do Spraw Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń; koniecznie z dopiskiem: Konkurs „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” II edycja.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział do Spraw Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 141, tel.: 056 621 83 45 i 056 621 84 63, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl.

  Troska o słabszych członków społeczeństwa to obowiązek wszystkich, którzy mają po temu możliwości, w tym także osób odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni architektonicznej. Samorząd województwa uznał, że powinien kształtować standardy w tym zakresie. Nasz konkurs wskazuje i nagradza przykłady dobrych praktyk. Mam nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom zniknie wkrótce problem przestrzeni publicznej niedostępnej niepełnosprawnym – tłumaczy marszałek województwa Piotr Całbecki.

  W ubiegłorocznej pierwszej edycji konkursu nagrody główne przyznano między innymi inowrocławskiej pływalni Wodny Park i Zespołowi Szkół Samochodowych we Włocławku. Pełna lista laureatów oraz więcej informacji o ubiegłorocznym konkursie znajdą Państwo TUTAJ >>>.

  Beata Krzemińska

  Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego