Zdjęcia przedstawiają ludzi różnych kultur, ras, płci, w różnym wieku i zajmujących różne pozycje społeczne. Łączy je wspólna cecha – szczery uśmiech. Przesłanie wystawy jest oczywiste. Dzięki szkoleniom, wsparciu finansowemu, usługom pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, stypendiom naukowym, stażom i szkoleniom oraz innym możliwościom, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki – na twarzach mieszkańców naszego regionu także może zagościć uśmiech.

Wystawa w wielkoformatowym formacie jest prezentowana w naszym województwie po raz pierwszy. Ekspozycja jest oświetlona, dlatego fotografie można podziwiać również po zmroku. Wiosną ekspozycja zostanie przeniesiona do Bydgoszczy, a potem zawita w kolejnych większych i mniejszych miastach naszego regionu.