Samorząd województwa podpisał już trzyletnie umowy ramowe z przewoźnikami, będącymi zwycięzcami tego przetargu, konsorcjum PCC Rail/Arriva oraz spółką PKP Przewozy Regionalne. Następnie, jak wymaga w takich przypadkach prawo zamówień publicznych, zaprosiliśmy obie firmy do dalszych negocjacji. Obecna dogrywka, w której obaj operatorzy zostali poproszeni o złożenie po dwóch nowych ofert – osobnej na pozostałe miesiące 2008 roku i osobnej na rok przyszły – jest ich finałem.

Termin składania dodatkowych ofert upłynie 29 września o godzinie 9.00. Pół godziny później zostaną ujawnione tegoroczne oferty, a po kolejnych dwóch kwadransach przyszłoroczne.

O terminie uruchomienia reaktywowanego połączenia będzie można mówić pod koniec września.