Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała wczoraj w Gdańsku umowę z firmą, która opracuje studium wykonalności i wstępną dokumentację techniczną projektów. Oba przedsięwzięcia znajdują się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa i będą w połowie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mierząca prawie 60 kilometrów trasa Toruń Wschód – Grudziądz jest częścią linii nr 207 Toruń Wschód –Malbork. Orientacyjny koszt inwestycji to 32 miliony euro, wartość planowanego dofinansowania z RPO to 16 milionów euro. Mierząca 21 kilometrów, ale ważna ze względu na stanowiący jej element ważny węzeł kolejowy, trasa Grudziądz – Laskowice to fragment linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice. Szacowany koszt jej rewitalizacji to 8 milionów euro, z czego połowę pokryją unijne środki. Obie linie są obecnie w kiepskim stanie technicznym, dlatego pociągi jeżdżą tamtędy z prędkością nie wyższą niż 60 kilometrów na godzinę, a na wielu odcinkach muszą zwalniać do 40 a nawet 30 kilometrów na godzinę. Modernizacja – która rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w roku 2011 – pozwoli na podróże z prędkością 80-100 km/h.

Według założeń, przewozy pasażerskie odnowionymi trasami mają być przyjazną środowisku, tanią i bezpieczną alternatywą dla przejazdów budowaną A-1. Linia będzie też miała znaczenie dla rozwoju grudziądzkiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przetarg na prace przedprojektowe wygrała niemiecka firma DB International GmbH Consulting Europa z Berlina. Podczas wczorajszej uroczystości podpisania umowy nasz regionalny samorząd reprezentował członek zarządu województwa Bartosz Nowacki.