Realizacja ZPORR idzie w naszym regionie tak dobrze, że jeszcze na początku ubiegłego roku udało nam się uzyskać 100 procent wykorzystania przypadającej na nas puli. W kwietniu 2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o tak zwanej nadkontraktacji, czyli przyznaniu nam dodatkowych środków w wysokości 3 procent dotychczasowej puli. Dzięki temu samorząd województwa mógł podpisać dziewięć dodatkowych umów na dofinansowanie prowadzonych przez wiejskie i wiejsko-miejskie gminy przedsięwzięć infrastrukturalnych. W praktyce oznacza to dodatkowe 7,4 mln zł, które zostały przeznaczone na budowę i rozbudowę wiejskich stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jesienią ubiegłego roku ministerstwo zgodziło się także na dofinansowanie dodatkowych projektów inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw naszego województwa na łączną sumę 1,4 mln zł. Samorządowe władze województwa mogły więc podpisać 12 nowych umów z beneficjentami, wśród których znaleźli się mikroprzedsiębiorcy planujący między innymi inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także kupno nowych maszyn i rozwijanie produkcji.

W połowie czerwca 2008 MRR poinformowało marszałka województwa o możliwości uzyskania kolejnych dodatkowych pieniędzy ze ZPORR, tym razem w wysokości nawet 10 proc. początkowej alokacji. Łączna wartość dofinansowania może wynieść nawet około 40 milionów złotych. Podpisanie umów będzie możliwe po podjęciu ostatecznej decyzji finansowej przez ministerstwo.

Wykorzystanie wsparcia ze ZPORR wynosi obecnie dla województwa 106 procent, co oznacza sumę prawie pół miliarda złotych. Pozostali liderzy w wykorzystaniu środków pierwszego poakcesyjnego programu adresowanego do województw to Lubelskie i Podlaskie. Dodatkowe pieniądze dla nas pochodzą na razie z puli przeznaczonej początkowo dla województw, które nie były w stanie wykorzystać przypadających na nie pieniędzy. Resztę dołożyć ma budżet państwa.

Wbrew opiniom sceptyków, udało nam się sprawnie wykorzystać środki pierwszej poakcesyjnej transzy pomocowej dla naszego województwa. To zasługa nie tylko samorządowej administracji województwa, ale także samorządów lokalnych i innych beneficjentów programu, którzy dobrze zidentyfikowali potrzeby lokalnych społeczności i opracowali solidnie wnioski aplikacyjne. Pieniądze przeznaczyliśmy między innymi na budowę i modernizację dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, tworzenie regionalnej sieci informatycznej, a także na stypendia dla uczniów i studentów. Jestem pewien, że podobnie będzie z zagospodarowaniem puli przypisanej nam na lata 2007-2013. Tym bardziej, że wszyscy wiemy już, jak to robić – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.


Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego