O tym, że projekt szybkiej kolej BiT City otrzyma dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, informowaliśmy już pod koniec września, kiedy MRR powiadomiło o tym Urząd Marszałkowski. Teraz uzyskaliśmy potwierdzenie tej wiadomości w postaci dokumentu poddanego pod formalne konsultacje.

Na szeroko zakrojone przedsięwzięcie, którego celem jest komunikacyjne zintegrowanie Bydgoszczy i Torunia, złożą się między innymi zakupy nowoczesnego taboru kolejowego, budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy i odbudowa dwutorowej linii kolejowej Toruń Główny – Toruń Wschodni, rewitalizacja i przebudowa obiektów dworcowych oraz stworzenie zintegrowanych platform przesiadkowych. Całkowita wartość inwestycji to 884 mln zł. Koordynatorem projektu jest samorząd województwa, a partnerami miasta Bydgoszcz, Toruń i Solec Kujawski oraz Polskie Koleje Państwowe SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Oprócz BiT City wśród nowych projektów kluczowych programu znalazły się trzy inne inwestycje z naszego regionu:

 • budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego z kwotą dofinansowania 340 mln zł (za projekt odpowiadają miejskie gminy Bydgoszcz i Toruń);
 • modernizacja drogi krajowej nr 10 na odcinku Dobrzejewice – Blinno z kwotą dofinansowania 194 mln zł (za projekt odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad);
 • Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i specjalistyczny sprzęt do drogowego ratownictwa technicznego z kwotą dofinansowania 22,5 mln zł (za projekt odpowiada Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu).
 • Konsultacje dokumentu – w których mogą wziąć udział samorządy terytorialne, instytucje administracji rządowej, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie – trwać będą do 8 grudnia. Odbywają się za pomocą strony internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl.

  Nowa lista projektów kluczowych (indywidualnych) PO Infrastruktura i Środowisko zostanie ogłoszona najpóźniej do końca stycznia.

  – Należy uznać, że sprawa jest przesądzona. Choć wszystkie wymienione projekty są ważne, najbardziej cieszy zagwarantowane wsparcie dla BiT City. Zwalania nas to z obowiązku poddania tego projektu procedurze konkursowej. BiT–City to największe w dziesięcioletniej historii województwa przedsięwzięcie, które zostanie sfinansowane z unijnych środków – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego