Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, grupy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu, a także organizacje pozarządowe (w tym lokalne grupy działania) i instytucje samorządu terytorialnego, które podejmą się promocji regionalnych lub lokalnych produktów, planują udział w międzynarodowych targach takich produktów lub tworzenie związanych z tego typu wytwórczością klastrów biznesowych i grup kooperacyjnych.

Planowany poziom wsparcia z RPO to 50-70 procent wartości projektu, dopuszczalny maksymalny koszt przedsięwzięcia wynosi (w zależności o statusu potencjalnego beneficjenta) od 20 do 60 tysięcy złotych.

Konkurs ma charakter otwarty, nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków. Pierwszym dniem składania wniosków będzie 8 września.

Ogłoszony właśnie konkurs to szansa przede wszystkim dla najmniejszych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i wiejskich lokalnych grup działania, które mogą otrzymać na swoje przedsięwzięcia sumę równą nawet siedemdziesięciu procentom wyliczonych kosztów. To także możliwość zbudowania silnych marek produktów kojarzonych z naszym regionem, z których nasz region w przyszłości mógłby słynąć – zachęca marszałek województwa Piotr Całbecki.

Dodatkowych informacji udziela punkt informacyjny marszałkowskiego Departamentu Polityki Regionalnej w biurowcu przy ul. Curie-Skłodowskiej 73 w Toruniu, tel. 056 656 11 00 i 056 656 10 50.

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego