Pierwszym z nich jest kończący się w tym tygodniu konkurs i wystawa „Najlepsze projekty”. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja projektów wykorzystujących fundusze europejskie w sposób efektywny, prowadzący do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym. Spośród zgłoszeń z całej Polski, już wkrótce wyłonionych zostanie 16 najlepszych (po jednej z każdego województwa). Zwycięskie projekty prezentowane będą podczas wystawy „Najlepsze projekty”. Szczegóły na stronie internetowej http://ekoprojekty.pl/index_pl.php?articles=2&kat=43&article=467 .

Kolejną propozycją są warsztaty „Nowe szanse”. W ramach warsztatów beneficjenci oraz ich partnerzy projektowi, w ramach każdego województwa, będą mieli szansę wymienić spostrzeżenie i doświadczenia. Oprócz prezentacji najlepszych projektów planowane są konsultacje, dotyczące nowych możliwości dofinansowania, czy usprawnień organizacyjnych.
Więcej informacji o warsztatach pod adresem http://zielonasiec.pl/Projekt-Fundusze-Europejskie-dla .

Ostatnim z trzech komponentów projektu jest utworzenie serwisu internetowego „Przyjazne fundusze”. Znajdą się tam bieżące informacje na temat funduszy europejskich, jak i baza „Dobrych projektów”. Będą to najciekawsze przedsięwzięcia, realizowane z przy wsparciu europejskich funduszy. Jednocześnie serwis oferować będzie internetowy punkt doradczy. Działalność doradczą prowadzić będzie łącznik branżowy ds. ekologii w programie łączników ds. funduszy strukturalnych Fundacji Batorego. Więcej na ten temat na stronie internetowej http://zielonasiec.pl/Projekt-Fundusze-Europejskie-dla .

Projekt Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce realizowany jest przy wsparciu lokalnych partnerów regionalnych. W województwie kujawsko-pomorskim partnerem projektu jest Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”. Informacje dotyczące stowarzyszenia pod adresem internetowym http://www.tilia.org.pl/ .

Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego