• „Toruński Inkubator Technologiczny” – gmina Toruń,
 • „Centrum Nowoczesności” – gmina Toruń,
 • „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia” – gmina Toruń,
 • „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”- gmina Toruń,
 • „Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – gmina Włocławek,
 • „Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534.” – gmina Grudziądz,
 • „Budowa krytej pływalni w Radziejowie” – powiat radziejowski,
 • „Dywersyfikacja ośrodków wzrostu gospodarczego; Radziejowska Strefa Przedsiębiorczości” – powiat radziejowski,
 • „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” – gmina Pakość,
 • „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna” – powiat chełmiński,
 • „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” – Związek Gmin Ziemi Kujawskiej,
 • „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” – gmina Mogilno,
 • „Zwiększenie dostępności małych i średnich firm do kredytu bankowego poprzez poręczenia Funduszu” – Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych,
 • „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – gmina Ciechocinek.
 • Beata Krzemińska
  rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego