W ramach tego przedsięwzięcia dwadzieścia dziewięć placówek przedszkolnych z terenu całego województwa otrzymało zestawy komputerowe, zaprojektowane i stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach. Wyposażono je w specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Służy ono do uczenia logicznego myślenia oraz podstaw matematyki i nauk przyrodniczych w trakcie edukacyjnej zabawy. Kujawsko-Pomorskie jest jednym z czterech polskich regionów, które uczestniczą w programie (są to także Zachodniopomorskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie).

W regionalnych centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy i Włocławku zakończyły się już kursy dla nauczycieli, przeprowadzone przez trenerów przeszkolonych wcześniej przez specjalistów z IBM. Pomogą one pedagogom we właściwym wykorzystaniu technologii informatycznych jako nowoczesnych pomocy dydaktycznych – mówi marszałek Piotr Całbecki – Sprzęt komputerowy wykorzystywany w trakcie programu, po jego zakończeniu stanie się własnością przedszkoli.

W szkoleniach uczestniczyło po dwóch pracowników dydaktycznych z każdego przedszkola biorącego udział w programie. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przedszkolakami będą się wymieniać swymi doświadczeniami na organizowanych w centrach edukacji konsultacjach. Bydgoski ośrodek już ogłosił konkurs na najlepszy scenariusz zajęć z maluchami z wykorzystaniem komputera.