W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodziliśmy w Polsce między 13 a 14 września oraz w drugim terminie od 20 do 21 września. „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” – to tegoroczne hasło święta. Temat ma zachęcić do poszukiwania i odkrywania korzeni kultury polskiej, którą tworzą również dzieje naszych rodów oraz tradycje rodzinne.

W ramach tegorocznych Dni Dziedzictwa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków zorganizował konkurs na najciekawsze opracowanie rodzinnego drzewa genealogicznego. Aby wziąć w nim udział należało przygotować drzewo genealogiczne własnej rodziny lub innych rodów związanych z regionem Kujaw i Pomorza.

Prace wykonane w formie plansz, tek, kart, zeszytów, zapisu elektronicznego, lub przy pomocy innych technik mogli składać wszyscy mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 15 rok życia.
Do konkursu zgłoszono 23 prace. W ocenie była brana pod uwagę wartość historyczna, rzetelność i dociekliwość badawcza oraz wartość estetyczna pracy. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: prac publikowanych, niepublikowanych oraz prezentacji drzewa genealogicznego. Najciekawsze prace można oglądać w Muzeum Etnograficznym.

Rozdanie nagród odbyło się przed rozpoczęciem zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa koncertu muzyki etnicznej, który odbył się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. We współorganizowanym przez Urząd Marszałkowski koncercie wystąpili Kwartet Jorgi, Ex Usu, Czerwie oraz Bubliczki Cashubian Klezmer Band.

Wyniki konkursu: TUTAJ>>>