To już druga edycja konkursu, w którym doceniamy tych, którzy pomagają innym. W ubiegłym roku samorząd województwa przyznał 13 nagród indywidualnych i 10 zespołowych, na które przeznaczył w sumie 93 tysiące złotych.

Wyróżniliśmy między innymi 23 letniego studenta Patryka Wolskiego z Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Bydgoszczy – wolontariusza przeprowadzającego akcje charytatywne na rzecz najuboższych i potrzebujących, który szkoli i organizuje młodzież dla ratowania i wspierania ludzi w potrzebie.

Nagrodę zespołową otrzymał między innymi pięcioosobowy zespół Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Obrowo. Pracowników ośrodka doceniono za ich działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych.

Laureatami konkursu mogą zostać pojedyncze osoby lub zespoły realizujące wspólnie jakieś przedsięwzięcie. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Każda kandydatura powinna posiadać dwie niezależne rekomendacje.

– W naszym konkursie chcemy docenić tych, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Samorząd województwa wyróżni i nagrodzi wolontariuszy i pracowników opieki społecznej, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem wdrażają projekty niosące pomoc potrzebującym i rozwiązujące różne problemy społeczne – mówi marszałek Piotr Całbecki

Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu mija 30 września. Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Departament Spraw Społecznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

lub złożyć osobiście w siedzibie departamentu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego