W eliminacjach zostaną wyłonione najlepsze prace licencjackie i magisterskie oraz rozprawy doktorskie poruszające tematykę decentralizacji terytorialnej, ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub prezentować ujęcie porównawcze.

Tradycją lat poprzednich prace zostaną ocenione przez komisję, której przewodniczyć będzie znany prof. Michał Kulesza. Patronami konkursu są: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Warunkiem dopuszczenia do eliminacji jest pisemne potwierdzenie przez uczelnię daty obrony pracy w 2008 roku. Dołączyć też należy dokumenty poświadczające wysoki poziom zrealizowanego tematu. Prace wraz ze wskazaną dokumentacją przyjmowane będą do 31 stycznia 2009 r. pod adresem: Redakcja „Samorząd Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5 a, 01-231 Warszawa (z dopiskiem Konkurs). Wszelkie informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr telefonu 022 535 82 59 lub mailem bbugdalski@wolterskluwer.pl

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego