Na wsparcie w ramach ogłoszonego 29 września konkursu dotyczącego podwyższania i poszerzania kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświatowej administracji liczyć mogą organizatorzy projektów, dzięki którym personel instytucji edukacyjnych w naszym regionie będzie mógł dostosować kwalifikacje do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju województwa. Chodzi o programy finansowania studiów wyższych i studiów podyplomowych, a także organizację kursów doskonalących i szkoleń. Dostępna pula środków to 2,9 miliona złotych. Termin składania aplikacji upływa ostatniego dnia października.

W ramach dwóch konkursów ogłoszonych 20 października rozdysponujemy środki, które wesprą projekty dzięki którym pracownicy i przedsiębiorstwa łatwiej poradzą sobie ze zmianami w gospodarce i na rynku pracy.

Pierwszy z nich dotyczy tworzenia lokalnych partnerstw organizacji pracodawców i reprezentacji pracowniczych na rzecz elastycznej organizacji pracy i elastycznych form świadczenia pracy oraz pomocy pracownikom w godzeniu życia z zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, a także promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Do podziału jest 1,3 miliona złotych. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 28 listopada.

W drugim z wymienionych konkursów wnioski mogą składać między innymi związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, a także instytucje pośrednictwa pracy. Stanowiące pulę środków w tym konkursie 6 milionów złotych przeznaczamy na tworzenie wielostronnych partnerstw, mających na celu wdrażanie strategii adaptacji lokalnych społeczności do zmian gospodarczych i tych związanych z rynkiem pracy, szkolenia przekwalifikujące i pomoc doradców zawodowych, doradztwo dla przedsiębiorstw, a także na badania dotyczące trendów gospodarczych w regionie i sposobów radzenia sobie z problemami, które się z nimi wiążą. Termin składania wniosków upływa 28 listopada.