Projekt powstał w oparciu o dane z departamentów i jednostek Urzędu Marszałkowskiego, współpracujących z organizacjami pozarządowymi, i uzyskał wstępną akceptację prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do aktywnego uczestnictwa w drugim i ostatnim etapie konsultowania tego ważnego dokumentu zapraszamy wszystkie organizacja pozarządowe Kujaw i Pomorza.