Konkurs zorganizowała redakcja liczącego się wśród branżowych mediów czasopisma „Transport i Komunikacja”. Patronat nad nim objęły Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego, Komitet Naukowy Polskiej Akademii Nauk oraz Forum Transportu Szynowego i Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. W jury zasiedli eksperci oraz reprezentanci mediów i branżowych organizacji biznesowych.

W kategorii „samorząd” tytuł „Lidera Transportu Szynowego 2007” przyznano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Także to wyróżnienie związane jest z likwidacją w naszym regionie monopolu na torach. Kapituła doceniła też dyrektora marszałkowskiego Departamentu Infrastruktury Tomasza Moraczewskiego za przygotowanie procesu wyłaniania operatorów kolejowych, dzięki któremu możliwe było rzeczywiste przełamanie dotychczasowej dominującej pozycji państwowej spółki PKP Przewozy Regionalne.

Wręczenie nagród odbyło się 12 listopada, podczas uroczystej gali w warszawskim Domu Technika.

Marszałek Całbecki został wyróżniony za – jak stwierdzono w laudacji – „odważną decyzję przeprowadzenia przez samorząd pierwszego prawdziwie realnego przetargu na wybór operatora w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich”. Wyróżnienie dla Urzędu Marszałkowskiego kapituła uzasadniła zasługami dla poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności i promocji transportu szynowego. „Jest to wzorcowy przykład wdrażania europejskich doświadczeń w zakresie organizacji i wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich, w których samorząd jest organizatorem i nadzorującym usługi, a wyspecjalizowane firmy są operatorami przewozów” – czytamy w uzasadnieniu podpisanym przez członków jury konkursu.

Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym polskim województwem, które zdecydowało się na otwarcie rynku pasażerskich przewozów regionalnych. Od ubiegłego roku operatorzy obsługujący poszczególne segmenty tych połączeń wybierani są w wyniku otwartych postępowań przetargowych. Zatrudniamy obecnie dwóch przewoźników, spółkę PKP Przewozy Regionalne oraz polsko-brytyjskie konsorcjum PCC Rail/Jaworzno Arriva Polska.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego