Projekt pod nazwą ˝Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” został wpisany na listę indykatywnego wykazu projektów dużych i kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dofinansowaniem w kwocie 100 mln euro.

Cieszy mnie ta decyzja rządu – mówi marszałek Piotr Całbecki – Wpisanie projektu oznacza, że w najbliższych latach aglomeracja bydgosko – toruńska zyska 200 milionów euro na stworzenie zintegrowanego programu transportu publicznego. Wnioskodawcą projektu i jego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski, a partnerami miasta Bydgoszcz, Toruń i Solec Kujawski oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ten projekt jak wszystkie podlega procedurze przygotowania, zawarcia pre – umowy, a w dalszej kolejności zawarcia umowy finansowej . Decyzja rządu zwalania Urząd Marszałkowski z obowiązku uczestnictwa z projektem w procedurze konkursowej.

W podobnej sytuacji (wpisania na listę indykatywną) znalazły się dwie inne aglomeracje, szczecińska i łódzka.

Wpisanie projektu potwierdza zasadność przyjętych przez Zarząd Województwa koncepcji promocji Obszaru Metropolitalnego Bydgosko – Toruńskiego – dodaje marszałek. – Metropolia stanowi ważny element rozwoju całego województwa i ułatwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Bit – City to największy w 10 – letniej historii województwa projekt finansowany ze środków unijnych.