W województwie kujawsko-pomorskim pracuje prawie 1500 pracowników socjalnych. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do egzystowania w społeczeństwie osobom, które tego potrzebują. Mają również uzupełnić wychowanie w rodzinie i poza szkołą.

Co roku Urząd Marszałkowski wyróżnia najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia oraz odwagę we wdrażaniu innowacyjnych projektów w konkursie dla pracowników socjalnych. Jury zwraca także uwagę na rzetelność i ofiarność w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

– Dziękuję wszystkim pracownikom socjalnym za trud pracy dnia codziennego, za życzliwość i wrażliwość na ludzką krzywd.– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego