Ideą zorganizowanego w tym roku po raz pierwszy konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie przede wszystkim niewielkich, opierających swą działalność na wolontariacie instytucji trzeciego sektora. Powołana przez zarząd województwa kapituła wśród wniosków konkursowych poszukiwała dokumentacji przedsięwzięć o pozytywnym wpływie na rozwój lokalnych społeczności i społeczeństwa obywatelskiego, a także na jakość życia członków zbiorowości.

Do marszałkowskiego Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wpłynęło 37 kompletów dokumentów zgłoszeniowych. Sześć z nich zawierało wady formalne, ocenie merytorycznej poddano 31. Kapituła przeanalizowała zawarte w nich dane i odwiedziła wybrane organizacje w ich siedzibach.

Zarząd województwa zdecydował, że nagrody otrzyma trzynaście stowarzyszeń i fundacji. Finansowy wymiar trofeów to 3 tysiące złotych (dla czterech najwyżej ocenionych pozarządówek) i 2 tysiące złotych (dla dziewięciu pozostałych wyróżnionych). Pieniądze te, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych zwycięskich ngo-sów.

– Wierzymy, że dobre pomysły i solidna praca zwycięzców tegorocznej edycji „Rodzynków” będą inspiracją dla innych – komentuje marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wśród nagrodzonych znalazły się:

 • Stowarzyszenie „Juvenkracja”
 • Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Pokolenie”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”
 • Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno Ekologiczne
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic
 • Stowarzyszenie Pro Bono Hominis – Dla Dobra Człowieka w Mgoszczu
 • Stowarzyszenie Młode Dęby
 • Fundacja „Civitas”
 • Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Grzywnie
 • Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo
 • Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek „Łuczniczka”.
 • Gala wręczenia nagród odbędzie się 11 grudnia w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Początek o 16.