Zakład powstanie w Drzonowie (gmina Lisewo). Oprócz rehabilitacji prowadzić będzie działalność wytwórczą i usługową: stolarską, papierniczą i rękodzielniczą. Zatrudnienie znajdzie w nim 47 osób, w tym 35 niepełnosprawnych. Zakład funkcjonować będzie jako samodzielna jednostka budżetowa. Celem powstającej placówki, podobnie jak innych ZAZ-ów w całym kraju, jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna niepełnosprawnych.

Hasła o integracji społecznej niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej są przekuwane w konkretne działania. Na terenie gminy Lisewo nie ma organizacji pozarządowych, które podjęłyby się utworzenia ZAZ, chciałbym więc podziękować panu wójtowi za przystąpienie do tego projektu. Cieszę się, że takie ośrodki powstają nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie niepełnosprawni mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Powtórzę to, co zawsze podkreślam przy takich okazjach – nie szybka kolej, nie autostrady czy drogi, tylko to, jak traktujemy drugiego człowieka świadczy o stopniu ucywilizowania państwa – mówił podczas ceremonii marszałek Piotr Całbecki.

W regionie działają prężnie jeszcze cztery tego typu zakłady: w Bydgoszczy, Białych Błotach, Brodnicy i Wąbrzeźnie. Kwota środków finansowych Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie tych zakładów to ponad sześć milionów złotych. Podział tej puli należy do samorządu województwa, w imieniu którego zajmuje się nim marszałkowskie Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

W zakładach aktywności zawodowej na Kujawach i Pomorzu zatrudnionych jest łącznie 155 osób, w tym 114 osób niepełnosprawnych i 109 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy powstał w 2005 roku. Prowadzi działalność wytwórczo-usługową w zakresie poligrafii offsetowej oraz niskonakładowego druku cyfrowego. W zakładzie pracuje 45 osób niepełnosprawnych, w tym 41 ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W Białych Błotach ZAZ funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa od dwóch lat i prowadzi działalność wytwórczo-usługową z zakresu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymywania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług reklamowych. W ośrodku pracuje 21 osób niepełnosprawnych, w tym 20 ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Od zeszłego roku jako gospodarstwo pomocnicze przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego działa ZAZ w Brodnicy. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych oraz obsługowo-rehabilitacyjnych. Pracuje w nim 30 osób niepełnosprawnych, wszystkie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Również w ubiegłym roku utworzony został ZAZ w Wąbrzeźnie. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną i obsługowo-rehabilitacyjną – obsługuje kawiarenkę, urządzenia sportowe i treningowe oraz wypożyczalnię obuwia do gry w kręgle. Zatrudnia 18 osób, wszystkie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.