Radni przyznali także Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego byłemu konsulowi honorowemu RP w Tuluzie Longinowi Fourdrinier.

Projekt wojewódzkiego programu rozwoju kultury fizycznej i sportu określa główne kierunki działań samorządu województwa w tej dziedzinie na najbliższe siedem lat. Radni uznali dziś, że dokument wymaga dalszych prac i konsultacji. Debata nad nim będzie kontynuowana na jednym z najbliższych posiedzeń sejmiku.